Nefelinli Siyenit

Nefelinli siyenit, nefelin, sodyum ve alkali feldispatlardan oluşmuş silisçe fakir siyenitik bir kayaçtır. Yerkürede geniş bir yayılıma sahip olmasına rağmen ekonomik değere sahip yatak oluşumları sınırlıdır.

Ticari anlamda nefelinli siyenitin en az %20 nefelin ve %60 feldispat içermesi gerekmektedir. Bu tip ekonomik sayılabilecek yataklar Rusya, Kanada, Norveç, Brezilya, Çin ve Türkiye’de bulunmaktadır.

Nefelinli siyenitin ana kullanım alanlarını cam ve seramik sanayileri oluşturmaktadır. Sağlık gereçleri, porselen, karo, cam, fiberglas gibi ürünlerde ergitici olarak rol oynayan bir alümina (Al2 O3 ) kaynağıdır. Seramik ve cam ürünlere kattığı çok sayıdaki avantaj

sayesinde Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarında tüketimi yüksek seviyelerde olmaktadır.

Keleş Madencilik olarak Nefelinli Siyenit madeni çıkarmaktayız.

feldispat raporu.pdf