Bize Ulaşın: +90 (530) 746 19 73

Florit Madeni

Florit, (CaF2) Kalsiyum florür bileşiminde olup, saf olduğunda % 51.3 Kalsiyum, % 48.7 flor içerir. Metalurjide curuf yapıcı olarak kullanıldığı ve düşük ergime noktasına sahip olmasından, Latince fluere (akmak) kelimesinden gelmektedir eski Yunan ve Romalılar, Çinliler ve Amerikalı Kızılderililer fluoriti süs eşyası olarak kullandılar. Kübik sistemde kristalleşir, mohs sertliği 4, özgül ağırlığı 3,18 gr/cm3, erime sıcaklığı 1330ºC, rengi mor, yeşil, mavi, sarı, beyaz, pembe, kahverengi ve mavimsi siyah, şeffaf yarı şeffaf olan bir mineraldir. Renkler, kristal kafesindeki safsızlık elementine göre değişiklik gösterir. Florit flüoresanslık veren ve renk özelliklerini etkileyen nadir toprak elementlerini de içerir. Katot ve morötesi ışın altında mavi veya mor floresan özellik gösterir. Isıtıldığı zaman fosforesan özellik gösterir. Flor içeren başlıca mineraller; fluorit(CaF2), gübre üretiminde fosfat kaynağı olan ve çok az flor içeren florapatit (Ca3 F (PO3)2 ve genellikle yapay olarak alüminyum üretiminde elde edilen ve doğal olarak sadece Grönland’da bulunan kriyolittir. (Na3AlF6) Doğal florit kuvars, barit kalsit, galenit, sfalerit, siderit, sölestit, kalkopirit ve diğer sülfid mineralleri ile birlikte bulunur. Florit mükemmel oktahedral kırınım gösterir. Bazı mineraller serbest flor içerir. Florit çok geniş fiziksel ve kimyasal koşulların oluşturduğu çok değişik jeolojik ortamlarda yataklanır. Magmatik, metamorfik ve sedimanter kayaçlar içerisinde hidrotermal damar, dolgu ve metazomatik yataklar şeklinde oluşur. Magmatik, metamorfik ve sedimanter kayaçların ince damarlarında, karbonatlı kayaçlarda tabaka şeklindeki ve asit magmatik girişimler boyunca yer değiştirme ile, kırık zon ve depolanma bölgelerinde, karbonatit ve alkali kayaların kenar zonlarında, ana yatakta atmosferik bozunma ile oluşan artık konsantrasyonlarında, baz metal yataklarında gang minerali olarak, breşli dolgularda, pegmatitlerde ve göl sedimanlarında rastlanır. Akarsularda rastlanmaz.

Kullanım Alanları

Florit başlıca demir-çelik alüminyum, kimya sanayisinde ( HF asit ve türevleri yapımında ) ve seramik sanayisinde olmak üzere cam, mobilya ve çimento sanayii dahil 30’dan fazla sanayii dalında kullanılmaktadır. Floritin demir-çelik sanayisinde curüf yapıcı olarak olağanüstü özellikleri vardır. Curufa akışkanlık kazandırır, ısı iletimini hızlı yaptığı için enerjiden tasarruf sağlar. Safsızlıkların kolayca curufa geçişine yardım eder.